Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 10:06

​15 tỷ đồng từ hội chợ sách quốc tế - Việt Nam 2015

Báo cáo tổng kết thống kê, có khoảng gần 5 triệu bản sách được bán ra với tổng doanh thu khoảng trên 15 tỷ đồng tại triển lãm hội chợ sách quốc tế Việt Nam năm 2015.

Sách tô màu cho người lớn của nhiều đơn vị như ThaihaBooks, Nhã Nam…đều lên ngôi với số lượng tiêu thụ kỷ lục- Ảnh: V.V.TUÂN

BTC cũng cho biết, Hội chợ sách đã thu hút một lượng người đông đảo với nhiều lứa tuổi đến tham dự và mua sách, tạo thành Lễ hội sách của mọi người dân. Những ngày cuối tuần, có hàng trăm nghìn lượt người đến tham dự.

Một số đơn vị có số lượng tiêu thụ sách lớn như: ThaiHaBooks (50.000 bản); Tiki (50.000 bản); Kim Đồng (20.000 bản); AlphaBooks (25.000 bản); Nhã Nam (30.000 bản); Tân Việt (30.000 bản)…

Theo nhận định của nhiều đơn vị làm sách, như Nhã Nam, ThaiHaBooks…điểm nổi bật nhất tại Hội chợ sách năm nay là các đầu sách tô màu dành cho người lớn đã “lên ngôi” với số lượng tiêu thụ kỷ lục: ThaiHaBooks bán được 10.000 cuốn sách tô màu; Nhã Nam bán được 9000 cuốn; Tiki bán được 4000 cuốn; NXB Trẻ bán được 400 cuốn…

V.V.Tuân/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết