Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 16:30

Bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 12/01, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền phối hợp với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000.

Đại diện Bộ Ngoại giao (bìa phải) bàn giao bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia cho tỉnh Long An

Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Tuyên truyền và Tư Liệu, Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao - Lưu Xuân Đồng đến dự. Có gần 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh; đại diện sở, ngành tỉnh; Đồn trưởng, Đồn phó, Đội trưởng Đội tổng hợp các Đồn Biên phòng; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã biên giới và cán bộ địa chính 20 xã biên giới của tỉnh tham dự.

Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000, là văn kiện pháp lý - kỹ thuật thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền hai nước đã đạt được cho đến nay và là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 05/10/2019, có hiệu lực từ ngày 22/12/2020.

Bản đồ địa hình biên giới này được xây dựng, in và đóng quyển theo các tiêu chí kỹ thuật cao nhất về bản đồ trên thế giới hiện nay, bảo đảm tính chính xác, khách quan, do hai nước Việt Nam và Campuchia thống nhất mời thầu quốc tế và ký hợp đồng với Công ty NIRAS Mapping A/S của Đan Mạch để sản xuất.

Bộ bản đồ địa hình cùng với hai văn kiện pháp lý ký năm 2019 và hệ thống mốc giới khang trang, hiện đại trên thực địa là thành quả to lớn mà hai nhà nước Việt Nam - Campuchia đã đạt được sau hơn 36 năm đàm phán với quá trình hợp tác trên tinh thần thiện chí và xây dựng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên gia biên giới của hai nước và sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ pháp lý - kỹ thuật của các bộ ngành, địa phương liên quan.

Gần 100 đại biểu tham gia tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngay sau khi bàn giao bản đồ địa hình, các chuyên gia kỹ thuật của Ban Chỉ đạo phân giới Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng bản đồ số và tập huấn trên thực địa cho các cán bộ trực tiếp sử dụng bộ bản đồ này để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ biên giới trong bối cảnh hai văn kiện pháp lý đã chính thức có hiệu lực.

Chương trình bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tập trung vào việc cung cấp kiến thức về sử dụng bản đồ giấy, bản đồ số và hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xác định vị trí của người dùng trên bản đồ mà không cần kết nối internet (Avenza Maps) nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân làm công tác biên giới tại địa phương chủ động triển khai thực hiện hai văn kiện pháp lý mà hai nước đã ký kết, đặc biệt là phục vụ nội dung tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cũng như công tác quản lý, bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia./.

                                                                                           Văn Đát

Chia sẻ bài viết