Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 20:35

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng  

Ngày 02/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị; Đại tá Thái Thành Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị. Trong đó, việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng. Quan tâm phát triển đảng viên trong toàn lực lượng đảm bảo theo kế hoạch, chỉ tiêu. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng theo Nghị định 03 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu, nề nếp, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, quân đội; việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc và thi hành, kiểm tra giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thiết thực, hiệu quả các chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy về thực hiện Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề, đồn, trạm Biên phòng, khởi công xây dựng 6 điểm/97 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng; thực hiện tốt chủ trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ tôn giáo; xây dựng 62 căn “Nhà tình nghĩa Quân-Dân”, 5 căn nhà đồng đội, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng và bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết; hoàn thành xây dựng 20/20 công trình nhà ở chốt dân quân, công trình chiến đấu,…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thảo luận, chỉ ra mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy./.

Nguyễn Duy

 

Chia sẻ bài viết