Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 04:37

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông (TTTT) phối hợp với Cục Báo chí - Bộ TTTT tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí cho hơn 200 cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí.

Các học viên tham gia khóa học trực tuyến

Khóa học diễn ra từ ngày 19/10/2021 đến ngày 29/10/2021 theo hình thức trục tuyến. Học viên khóa học bao gồm các trường hợp bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại hoặc đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí; lãnh đạo các Sở TTTT; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên toàn quốc.

Học viên tham gia khóa học sẽ được cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí; kỹ năng nghiệp vụ trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, các chuyên đề: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Quản lý nhà nước về báo chí; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động báo chí; Mô hình tòa soạn 4.0; Quan hệ công chúng và quản trị thương hiệu trong cơ quan báo chí;...

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí"./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết