Tiếng Việt | English

05/05/2022 - 17:08

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Long An;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; - Các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBTTTQVN; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBTTTQVN các xã, thị trấn của huyện Cần Đước;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Thân bằng quyến thuộc, anh em bạn bè thân hữu gần xa;

Đã đến viếng, chia buồn và đưa linh cữu Cha, Ông chúng tôi là ông Nguyễn Tấn Quới, sinh năm 1940, tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã từ trần lúc 04 giờ, ngày 28/4/2022 (tức ngày 28/3 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 82 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ sót kính mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình, con trai Nguyễn Tấn Quốc và các con cháu đồng cảm tạ!

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cảm tạ