Tiếng Việt | English

27/09/2023 - 14:53

Cần Giuộc đạt kết quả khá toàn diện qua nửa nhiệm kỳ

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện Cần Giuộc phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để xây dựng thành công TP.Cần Giuộc (Trong ảnh: Một góc huyện Cần Giuộc nhìn từ trên cao)

Huyện Cần Giuộc phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để xây dựng thành công TP.Cần Giuộc (Trong ảnh: Một góc huyện Cần Giuộc nhìn từ trên cao)

Nhiều kết quả nổi bật

Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Cần Giuộc thực hiện đạt và vượt 6/15 chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện, ước đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tuyên dương, khen thưởng. Năm 2022, Đảng bộ huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 đạt trên 2.075 tỉ đồng. Huyện huy động khoảng 2.147 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp gần 91 tỉ đồng và hiến 2ha đất, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo mối giao thương thông suốt giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với các vùng lận cận.

Công trình trọng điểm Cầu bắc qua sông Cần Giuộc đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Riêng công trình Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Hệ thống trường, lớp tiếp tục được đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 42/54 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 78%,...

Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, trồng rau đạt và vượt 2/6 chỉ tiêu, nuôi tôm nước lợ đạt và vượt 1/2 chỉ tiêu.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao cũng đạt nhiều kết quả. Hiện toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, huyện hoàn chỉnh hồ sơ gửi tỉnh đề nghị công nhận xã Long Hậu và Phước Vĩnh Tây đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, Hội đồng thẩm định tỉnh đã thẩm định và 100% bỏ phiếu đề nghị công nhận 3 xã: Long An, Long Phụng và Thuận Thành đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chương trình Giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống người dân vùng thu hồi đất được quan tâm. Đến nay, huyện chi trả thêm cho trên 1.800 hộ, 11 tổ chức, diện tích trên 282ha với số tiền trên 3.255 tỉ đồng.

Công tác dân vận được quan tâm thực hiện tốt. UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, nhạy cảm. Trong nửa nhiệm kỳ, huyện kết nạp 437/530 đảng viên, đạt 82,45% NQ.

Cầu Cần Giuộc đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp việc lưu thông, giao thương thuận lợi hơn

Cầu Cần Giuộc đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp việc lưu thông, giao thương thuận lợi hơn

Hoạt động HĐND huyện tiếp tục đổi mới. Việc giám sát được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến phát triển KT-XH, những vấn đề bức xúc của người dân. Công tác quản lý, điều hành của UBND huyện có nhiều tiến bộ. Huyện chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, huyện thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ quan nhà nước và hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết

Bên cạnh những kết quả, huyện Cần Giuộc cũng nhận định, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác thu ngân sách đạt và vượt nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc còn chậm tiến độ. Công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế chưa khắc phục,...

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm cho biết: Cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện phải tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện để người dân hiểu, đồng thuận cao, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoàn thành thắng lợi NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; tập trung giải phóng mặt bằng dự án khu, cụm công nghiệp, tái định cư, dân cư, đô thị (khu công nghiệp, Khu tái định cư Nam Tân Tập, Khu điện khí LNG Long An,...) gắn với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics khu Cảng Quốc tế Long An.

Huyện chỉ đạo và điều hành chặt chẽ thu - chi ngân sách, khai thác nguồn thu, bảo đảm thu ngân sách đạt, vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm. Chi ngân sách phải bảo đảm kế hoạch, cân đối, tiết kiệm chi tiêu công, chống lãng phí. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị, góp phần cùng ngân sách nhà nước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển KT-XH của huyện. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển đô thị, nhất là hạ tầng giao thông mang tính kết nối liên vùng, công trình tạo điểm nhấn của huyện.

Song song đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện gắn với thực hiện hiệu quả NQ số 53-NQ/HU, ngày 03-3-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng TP.Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030.

Hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2023, hướng đến xây dựng TP.Cần Giuộc trong thời gian sớm nhất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - dịch vụ văn hóa; nâng cao hiệu quả các phong trào văn hóa. Tiếp tục tập trung triển khai xây dựng chính quyền số, giải pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tiếp tục triển khai và hoàn thiện đề án phát triển trường, lớp học trong các khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị của các dự án quy hoạch; nâng cao chất lượng, số lượng trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ứng dụng công nghệ cao trên cây rau mang lại hiệu quả

Ứng dụng công nghệ cao trên cây rau mang lại hiệu quả

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. Duy trì và nâng chất các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Duy trì và phát huy hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý những sai phạm./.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện; cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Cần Giuộc tiếp tục đổi mới, ngày càng phát triển bứt phá, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công TP.Cần Giuộc trong thời gian sớm nhất và trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư”.

 Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết