Tiếng Việt | English

06/03/2023 - 10:50

Châu Thành thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ấp nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An - Phạm Văn Thật làm Trưởng đoàn công tác đến thẩm định việc công nhận các ấp trên địa bàn xã Hiệp Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Nhà văn hóa - khu thể thao ấp An Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Phạm Văn Thật làm Trưởng đoàn công tác đến thẩm định việc công nhận các ấp trên địa bàn xã Hiệp Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí ấp NTM, xã Hiệp Thạnh xác định phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm. Xã tập trung duy tu, sửa chữa, xây mới các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân; tổ chức vận động, hướng dẫn người dân tham gia các tổ hợp tác sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Xã chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân; thực hiện tốt việc huy động nguồn lực, nhất là sự tham gia đóng góp của mạnh thường quân và người dân trong xây dựng các tiêu chí ấp NTM.

Qua kiểm tra, Đoàn thống nhất đề nghị UBND huyện công nhận 7/7 ấp của xã Hiệp Thạnh đạt chuẩn ấp NTM năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện - Phạm Văn Thật giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục, hồ sơ để trình UBND huyện xem xét, công nhận ấp NTM trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, ông lưu ý các ngành chuyên môn huyện tiếp tục quan tâm, thường xuyên hỗ trợ xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí ấp NTM; trong đó, tập trung hỗ trợ nâng cao thu nhập của người dân, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, các tuyến đường kiểu mẫu, ổn định an ninh, trật tự địa bàn./.

Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết