Tiếng Việt | English

17/05/2024 - 09:37

Chuyển biến tích cực qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và quần chúng Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Chuyển biến trong nhận thức và hành động

Trong 3 năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và phù hợp tình hình thực tiễn. Việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong đội ngũ CBĐV và Nhân dân từ học tập sang làm theo gương Bác.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ (thứ 6, trái qua), Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh trao giấy khen và hoa cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, 2023, 2024 được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, phù hợp trên Trang thông tin điện tử, hệ thống đài, trạm truyền thanh; duy trì chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên đài truyền thanh hàng tuần, nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trang Facebook Cần Đước 35 của Ban Chỉ đạo 35 huyện tích cực tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh, bài viết về học tập và làm theo gương Bác. Từ đó, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức Đảng, CBĐV và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện hàng năm.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: “Nhờ làm tốt việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn tại địa phương, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm qua, tình hình KT-XH của huyện có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch,... triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước;...”.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo gương Bác

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng các mô hình thiết thực học tập và làm theo gương Bác. Huyện duy trì thực hiện mô hình Kể chuyện về Bác trong chào cờ đầu tháng có trực tiếp truyền thanh đến cơ sở và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Cần Đước duy trì tổ chức kể chuyện về Bác trong chào cờ đầu tháng và trao thư khen cho tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT-XH của huyện. Điển hình như mô hình Tôi làm theo Bác, Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đờn ca cải lương của MTTQ Việt Nam huyện; Xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, Tuyến đường quê kiểu mẫu của Hội Nông dân huyện; Mẹ đỡ đầu, Nuôi trẻ khuyết tật, Hỗ trợ phụ nữ nghèo, Hạn chế rác thải nhựa gây quỹ tiếp sức học sinh nghèo khó khăn đến trường, Tổ phụ nữ tiết kiệm,… của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Đảng ủy Công an huyện với mô hình Hội nghị báo công dâng Bác hàng quí; Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi giải quyết công việc. Công trình Con đường 100 đồng, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, Nhà tình bạn,... của Huyện Đoàn. Các xã, thị trấn trong huyện còn triển khai nhiều mô hình thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra hàng năm.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện Cần Đước đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác (Trong ảnh: Mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Trạch)

“Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và CBĐV. Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn.

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật” và các quy định của Trung ương về nêu gương” - ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.

Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo gương Bác góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, ĐV và củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết