Tiếng Việt | English

27/09/2021 - 10:07

Chuyện đình làng Tường Khánh xưa

Đình thần Khánh Hậu (phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) là ngôi đình cổ ngoài trăm tuổi. Ngoài giá trị về văn hóa, đình còn là “chứng nhân” cho thành công của Cách mạng Tháng Tám tại Tân An xưa.

Chánh điện đình thần Khánh Hậu nhìn từ bên ngoài

Ngôi đình của làng tường khánh năm xưa

Ban Quản trị và Ban Hội hương đình thần Khánh Hậu đều là những người lớn tuổi, uy tín ở địa phương. Họ không biết rõ đình được xây dựng từ khi nào nhưng chắc chắn rằng ngôi đình phải hơn trăm tuổi. Mỗi năm, Ban Quản trị và Ban Hội hương đình cố gắng tổ chức, giữ nguyên các phong tục cúng tế trong đình để gìn giữ giá trị truyền thống của tổ tiên, ông bà để lại. Kể cả kiến trúc ngôi đình cũng vậy, dù đã được đại trùng tu nhưng kiến trúc cũ vẫn được giữ nguyên đến từng chi tiết nhỏ.

Ông Lưu Văn Sáu (Kế hiền đình thần Khánh Hậu) cho biết, nét đặc biệt nhất của ngôi đình chính là nhà Tiền vãng thờ cúng tiền hiền, hậu hiền, những người có công lao duy trì và gìn giữ nét văn hóa của đình qua thời gian. Cũng như những ngôi đình khác ở Nam bộ, đình thần Khánh Hậu là nơi sinh hoạt cộng đồng, đại diện cho sự hợp pháp của làng xã khi trong đình có sắc thần. Đình thần Khánh Hậu có tới 6 sắc thần của vua Thiệu Trị và Tự Đức.

Theo Hồ sơ di tích đình thần Khánh Hậu, ngôi đình được thành lập từ khi mới khai làng, lập ấp ở vùng đất này, thời đó có tên là làng Tường Khánh. Có lẽ vì thế mà đình thần Khánh Hậu vẫn giữ nguyên truyền thống thờ ông Hổ và Thần Nông. Mỗi năm, đình thần Khánh Hậu có 4 lễ cúng thì có 2 lễ liên quan tới Thần Nông là Thượng điền và Hạ điền.

Theo lời kể của Trưởng ban Quản trị đình thần Khánh Hậu - Nguyễn Văn Quan, tượng Thần Nông ngồi cầm bó lúa và tượng ông Hổ dưới bóng cây được trùng tu từ nguyên bản đình cũ ngày xưa nhằm giữ gìn những giá trị truyền thống của đình làng. Ông Quan giải thích, có lẽ do xưa kia vùng đất này còn hoang hóa, nên cư dân có tín ngưỡng thờ ông Hổ, cầu mong sự bình an.

Chánh điện đình thần Khánh Hậu nhìn từ bên ngoài

“Chứng nhân” lịch sử của Cách mạng tháng Tám

Bên trong gian đình chính, ngoài bàn thờ thần còn có bàn thờ Bác Hồ và bàn thờ chiến sĩ “Vị quốc vong thân”. Đình thần Khánh Hậu cũng là “chứng nhân” lịch sử trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Tân An. Khi Nhật đảo chính, phong trào cách mạng Nam kỳ lúc đó bắt đầu bước vào giai đoạn chín muồi. Năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền Phong được Xứ ủy Nam kỳ thành lập. Tại tỉnh Tân An, Chợ Lớn lúc đó, lực lượng Thanh niên Tiền phong phát triển khá mạnh, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ người dân nghèo khổ.

Lực lượng Thanh niên Tiền phong 3 làng: Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Mỹ Lạc thường xuyên tập trung tại đình thần Khánh Hậu tập luyện võ nghệ, chuẩn bị khởi nghĩa. Đó cũng là nơi xuất phát của lực lượng Thanh niên Tiền phong trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ngày 21/8/1945 tại Tân An. Sáng ngày 22/8, lực lượng Thanh niên Tiền phong lại từ đình thần Khánh Hậu đến sân banh tổ chức míttinh mừng thắng lợi.

Đình thần Khánh Hậu trở thành một địa điểm quan trọng, ý nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám. Có thể nói, mái đình trăm tuổi là nơi đồng hành cùng lực lượng Thanh niên Tiền phong Tân An từ ngày đầu thành lập đến khi chính thức giành được chính quyền, là chứng nhân cho một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Hàng năm, Ban Quản trị, Ban Hội hương và người dân vẫn đến cúng viếng theo tục lệ đầy đủ và thành kính. Ngôi đình mới được trùng tu, Ban Quản trị và Ban Hội hương vẫn mong muốn có thể tiếp tục nâng cấp cổng đình thần cho phù hợp với ngôi đình hiện tại và thuận tiện cho việc tổ chức lễ hội hàng năm. Ông Sáu cho biết: “Trước kia, việc trùng tu đình được thực hiện từng phần, tùy theo nguồn kinh phí vận động được, cổng đình giờ đây trở nên nhỏ, hẹp và không phù hợp so với khuôn viên đình. Mỗi khi tổ chức lễ cúng, rước sắc qua cổng đình đều khá khó khăn vì cổng đình nhỏ.”

Đình thần Khánh Hậu ngày nay đối diện UBND phường Khánh Hậu. Ngôi đình vẫn bình yên đứng đó chứng kiến sự đổi thay, phát triển của quê nhà./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết