Tiếng Việt | English

24/06/2022 - 19:01

Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương  

Ngày 24/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, Đại tá Phạm Văn Thảo – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 7 đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính Quân đội

Trong thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 10 năm qua, công tác hậu cần, tài chính trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt kết quả quan trọng, toàn diện. Đơn vị bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, bảo đảm công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 623 luôn gắn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị Quân y 5 tốt”;...và thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó. Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tài chính, với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo ngân sách kịp thời cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cùng đại biểu tham qua khu trưng bày sản phẩm tăng gia của ngành Hậu cần

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính Quân đội, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, giá cả thị trường biến động, nhưng lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần, tài chính. Trong đó, nhiều chỉ tiêu được hoàn thành trước thời gian, vượt mức kế hoạch đề ra, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác hậu cần, tài chính. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tốt triển khai toàn diện đồng bộ bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất, triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, phát huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh./.

Thùy Trang – Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết