Tiếng Việt | English

25/02/2022 - 14:52

Đội K73 thăm, làm việc tại Tỉnh đường và Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin, Vương quốc Campuchia

Ngày 24/02, Đội trưởng dẫn đầu đoàn công tác Đội K73 – Thượng tá Trần Chí Công - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đến thăm và làm việc tại Tỉnh đường Pailin. Tiếp đoàn có ngài Bunsoeuth KOUSUM, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Pailin.

Đoàn công tác Đội K73 thăm hỏi, tặng quà Tỉnh đường Pailin, Vương quốc Campuchia

Làm việc tại Tỉnh đường, Thượng tá Trần Chí Công trình ký biên bản thỏa thuận tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Pailin giai đoạn 2021 - 2022 trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa tỉnh Long An và tỉnh Pailin.

Bên cạnh đó, Đội trưởng Đội K73 – Thượng tá Trần Chí Công thông báo thời gian, địa điểm, chương trình làm việc của Đội K73 trên địa bàn tỉnh Pailin. Đồng thời, ông mong muốn lãnh đạo tỉnh đường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Đội K73 hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo mọi điều kiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc làm ý nghĩa của Đội K73, về chế độ, chính sách của người dân Campuchia chỉ mộ liệt sĩ chính xác. Dịp này, Đội trưởng Đội K73 – Thượng tá Trần Chí Công tặng quà đến lãnh đạo Tỉnh đường Pailin.

Ngài Bunsoeuth KOUSUM - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Pailin vui mừng khi đón tiếp đoàn công tác Đội K73 đến thăm và làm việc. Ngài Phó Tỉnh trưởng cho biết, Tỉnh đường sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ Đội K73 trong suốt thời gian làm việc tại Pailin. Đồng thời, mong muốn xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Pailin và Long An nói riêng, 2 nước Campuchia và Việt Nam nói chung.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục làm việc tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin. Tiếp đoàn có ngài Kem ANOCH, Chỉ huy trưởng Tiểu khu.

Đoàn công tác Đội K73 thăm hỏi tặng quà Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin, Vương quốc Campuchia

Nhân dịp này, Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73 – Thượng tá Trần Chí Công vui mừng trước sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin trong suốt quá trình Đội K73 trú quân và tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ. Ông mong muốn trong thời gian tới, Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin tiếp tục giúp đỡ, vận động nhân dân cung cấp thêm nhiều thông tin mộ liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh.

Ngài Kem ANOCH - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Pailin phấn khởi, vui mừng đón tiếp đoàn. Trong thời gian tới, ngài chỉ huy trưởng thông báo sẽ sắp xếp thời gian tới thăm và dùng cơm thân mật với Đội K73./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết