Tiếng Việt | English

27/04/2024 - 12:01

Đức Huệ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trần Thanh Phong; Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Nên dự và trao các quyết định.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - Trần Thanh Phong trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các cán bộ

Theo đó, UBND huyện có quyết định điều động ông Nguyễn Văn Son – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thạnh Tây đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Huệ và điều động ông Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Huyện ủy Đức Huệ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Son – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thạnh Tây đến công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông đến công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, quyết định điều động ông Huỳnh Văn Thắng – Bí thư Huyện Đoàn đến công tác tại Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2024.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trần Thanh Phong chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các cán bộ vừa nhận quyết định. Ông đề nghị, các cán bộ cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, đoàn kết nội bộ tại đơn vị mới để cùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Kim Tiến – Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết