Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 15:34

Đức Huệ: Đạt nhiều kết quả trong kiểm tra, giám sát

Huyện ủy Đức Huệ (Long An) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) (khóa X) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 10 chuyên đề đối với 57 tổ chức Đảng cấp dưới và 61 đảng viên, đồng thời tiến hành giám sát 10 chuyên đề đối với 38 tổ chức Đảng cấp dưới và 44 đảng viên.

Các Đảng ủy trực thuộc cũng đã tiến hành kiểm tra 109 lượt tổ chức Đảng, giám sát 126 lượt tổ chức Đảng và 123 đảng viên. UBKT các cấp trong huyện thực hiện kiểm tra 130 đảng viên có dấu hiệu vi phạm tăng 40 đảng viên so với nhiệm kỳ 2005-2010.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề của UBKT các cấp được 179 tổ chức Đảng và 230 đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác KTGS của Đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, đồng thời phát hiện, ngăn ngừa việc xảy ra vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên,...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Nguyễn Văn Giám đã ghi nhận và đánh giá tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Huyện ủy. Đồng thời, đồng chí yêu cầu hệ thống Đảng trong huyện cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, cấp ủy và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) "Về tăng cường công tác KTGS của Đảng" để công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả tốt hơn.

Dịp này, Huyện ủy Đức Huệ đã trao giấy khen cho 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2014 gồm: Đảng ủy xã Bình Thành và Đảng ủy Trường THPT Đức Huệ; trao giấy khen cho 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2010-2014./.

Kim Tiên-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết