Tiếng Việt | English

26/05/2023 - 08:46

Giải ngân nhanh các nguồn vốn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Long An chủ động các giải pháp, tổ chức kiểm tra, đôn đốc giải ngân, phát huy hiệu quả các nguồn vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc

Xác định việc giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH có tầm quan trọng, ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định, phát triển kinh tế, nhất là trong thời điểm có nhiều thách thức, khó khăn như hiện nay, tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Đến nay, các nguồn vốn cơ bản được giao và giải ngân theo đúng tiến độ, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long An chỉ đạo các phòng giao dịch tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long An, đơn vị chỉ đạo các phòng giao dịch địa phương tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đến cuối tháng 4/2023, tổng dư nợ đạt trên 218 tỉ đồng, trong đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua 825 máy tính và thiết bị học tập trực tuyến đạt 8 tỉ đồng; chương trình cho vay xây dựng, sửa chữa 115 nhà ở xã hội đạt 42,2 tỉ đồng; chương trình cho vay hỗ trợ việc làm đạt 160 tỉ đồng; chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 5,2 tỉ đồng, cho 68 cơ sở giáo dục được vay vốn;...

“Nhờ nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, cơ sở chúng tôi có kinh phí cải tạo, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, trả lương cho người lao động,... vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động. Cơ sở vay 80 triệu đồng trong 36 tháng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình phục hồi và phát triển KT-XH của Chính phủ” - đại diện Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao Việt (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) - Lý Minh Trí chia sẻ.

Tính đến cuối tháng 4/2023, các dự án bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH từ ngân sách Trung ương đã giải ngân gần 40% (Trong ảnh: Dự án Trường Cao đẳng Long An thi công theo tiến độ đề ra)

Trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh 541 tỉ đồng vốn chương trình phục hồi và phát triển KT-XH để thực hiện 5 dự án (DA), gồm: Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè vịnh Đá Hàn), TP.Tân An; Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức; Trường Cao đẳng Long An; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã; Mua sắm trang thiết bị cho trung tâm y tế tuyến huyện.

DA Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông đang được triển khai, thực hiện với tổng mức đầu tư gần 350 tỉ đồng. Mục tiêu của DA là chống sạt lở bờ sông, bảo vệ các công trình kiến trúc, văn hóa, kết cấu hạ tầng xây dựng ven sông, bảo đảm cuộc sống của người dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phòng, chống xâm nhập mặn, bảo vệ dân cư và sản xuất, tránh những thiệt về tài sản cũng như tính mạng con người do sạt lở bờ sông gây ra. Chiều dài toàn tuyến kè gần 2km. Thời gian thực hiện năm 2022-2024. Riêng trong năm 2023, Trung ương bố trí 200 tỉ đồng để thực hiện DA.

Theo ông Trần Văn Cường, đại diện đơn vị thi công DA Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông, hiện nay, đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thực hiện DA. Mỗi ngày, tại công trường có 60 nhân công làm việc, đang thi công đóng cọc, đổ bêtông,... tiến độ thực hiện khoảng 30%.

Đẩy mạnh công tác giải ngân

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp - Nguyễn Thanh Phương cho biết: “Tỉnh giao đơn vị làm chủ đầu tư 2 DA kè từ nguồn vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Năm 2023, Trung ương bố trí 300 tỉ đồng để thực hiện. Đơn vị chủ động phối hợp TP.Tân An, huyện Bến Lức tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu về tiến độ cũng như thực hiện giải ngân nguồn vốn, bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra”.

Theo Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp, căn cứ Thông báo số 450/TTg-KTTH, ngày 20/5/2022 và số 618/TTg-KTTH, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn hỗ trợ cho các DA thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH cho tỉnh, địa phương rà soát và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm các DA khi được Trung ương giao vốn thì tỉnh sẽ giao vốn ngay cho các chủ đầu tư. Đồng thời, để chủ động thực hiện, tỉnh ưu tiên bố trí trước vốn ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng, bảo đảm có mặt bằng sạch thi công ngay khi được giao vốn.

Dự án Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức thi công đạt trên 30% khối lượng

Ngay khi được Trung ương phân bổ vốn, từ cuối năm 2022, UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư triển khai, thực hiện để sớm hoàn thành DA theo tiến độ và giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phục hồi và phát triển KT-XH. Trong 5 DA, tỉnh đã giao cho các chủ đầu tư 370 tỉ đồng thực hiện 3 DA, gồm: Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè Vịnh Đá Hàn); Kè chống sạt lở xâm nhập mặn sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức và Trường Cao đẳng Long An. Các chủ đầu tư đang thi công DA, đến hết tháng 4/2023, giải ngân đạt 40% số vốn đã phân bổ.

Ông Trương Văn Liếp cho biết: Các DA thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH mới được Thủ tướng Chính phủ giao vốn năm 2023, tỉnh đang trong quá trình triển khai, thực hiện. Việc giải ngân hết số vốn trong năm 2023 sẽ góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Mặt khác, khi các DA của chương trình hoàn thành sẽ góp phần vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn tỉnh; phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch được tốt hơn; phòng, chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Để giải ngân các nguồn vốn, thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, thời gian tới, Sở đề xuất, phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và có chế tài xử lý nghiêm các đơn vị cố tình làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công. Trong quá trình triển khai, thực hiện, Sở tổng hợp các khó khăn vướng mắc, báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết”.

Trong năm 2023, kế hoạch đầu tư công tỉnh bố trí 8.775,4 tỉ đồng, đến đầu tháng 5/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 38,2%

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 triển khai trên địa bàn tỉnh là 8.775,4 tỉ đồng. Sau khi giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chính phủ có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm và Chính phủ đã thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân (Long An thuộc tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái làm Tổ trưởng). UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo giải ngân và đề ra kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng quí, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện ngay từ tháng 01/2023; đồng thời, thành lập 2 tổ công tác đôn đốc giải ngân.

“Đến đầu tháng 5/2023, tỉnh Long An giải ngân đạt 38,2% kế hoạch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của tỉnh xếp thứ 12/114 chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao vốn năm 2023. Kết quả giải ngân cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra, tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao” - ông Trương Văn Liếp thông tin thêm./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết