Tiếng Việt | English

11/05/2024 - 19:35

Hỏi - đáp quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin về quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Câu 1: Mục tiêu và tầm nhìn theo định hướng quy hoạch của tỉnh Long An trong thời gian tới là gì?

Trả lời:

Long An hướng đến mục tiêu năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Hình thành được các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khác của vùng Đông Nam Bộ. Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh; con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Câu 2: Quan điểm của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là gì?

Trả lời:

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một quy hoạch chiến lược với tầm nhìn dài hạn, thể hiện khát vọng phát triển vươn lên, mang bản sắc của Long An; đồng thời, đảm bảo tính khả thi, khoa học và khách quan với 5 quan điểm quy hoạch là:

(1) Bám sát chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

(2) Phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế địa kinh tế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức hợp lý, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; tập trung phát triển nhanh một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, làm động lực phát triển chung toàn tỉnh, hỗ trợ các địa bàn khó khăn; phát triển hợp lý giữa khu vực đô thị và nông thôn.

(3) Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

(4) Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất, nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

(5) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Câu 3: Các đột phá phát triển trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là gì?

Trả lời:

(1) Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đặc biệt là trong các ngành và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, vận tải, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

(3) Huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa, có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh về hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Câu 4: Long An sẽ tổ chức không gian phát triển “Một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế-xã hội, sáu trục động lực”. Định hướng cốt lõi mô hình này là gì?

Trả lời:

Định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh là cấu trúc không gian theo mô hình “Một trung tâm - Hai hành lang - Ba vùng kinh tế xã hội - Sáu trục động lực”; cụ thể:

* 1 trung tâm: Thành phố Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* 2 hành lang kinh tế gồm:

Hành lang đường Vành đai 3 - 4: Dọc theo các trục đường Vành đai 3, Vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành lang phát triển phía Nam: Dọc theo trục động lực liên tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Long An và kết nối với tỉnh Tiền Giang (qua trục quốc lộ 50B).

* 3 vùng kinh tế - xã hội gồm:

(1) Vùng đô thị và công nghiệp: Bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, một phần huyện Tân Trụ, thành phố Tân An, một phần huyện Thủ Thừa và huyện Châu Thành.

Tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức - Tân An và các đô thị công nghiệp ở các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước;

Phát triển khu kinh tế ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước; phát triển nông nghiệp ven đô, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An.

(2) Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu: Bao gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, một phần huyện Thủ Thừa.

Phát triển dịch vụ, công nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu; phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, phấn đấu đưa thương hiệu du lịch Đồng Tháp Mười là thương hiệu quốc gia gắn kết chặt chẽ với du lịch của tỉnh. Phát triển thị xã Kiến Tường là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười.

(3) Vùng đệm sinh thái: Bao gồm huyện Đức Huệ, một phần huyện Thủ Thừa và một phần huyện Tân Trụ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dành quỹ đất hợp lý cho phát triển công nghiệp, đô thị sinh thái, khu trung chuyển nội tỉnh.

* 6 trục động lực gồm:

(1) Trục động lực Vành đai 3 Vành đai 4 (kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ - Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối sân bay Quốc tế Long Thành – cảng Long An).

(2) Trục động lực quốc lộ 50B (kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang).

(3) Trục động lực song hành quốc lộ 62 (kết nối thành phố Tân An – khu kinh tế cửa khẩu Long An – vùng Đồng Tháp Mười)

(4) Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh (kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và Thành phố Hồ Chí Minh).

(5) Trục động lực quốc lộ N1 (kết nối Long An với vùng Đồng bằng sông Cửu Long – vùng Đông Nam Bộ - vùng Tây Nguyên).

(6) Trục động lực Đức Hòa (kết nối cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hòa, Bến Lức với TP.HCM).

Câu 5: Định hướng thu hút đầu tư theo quy hoạch trong thời gian tới là gì?

Trả lời:

Long An xác định sẽ thực hiện việc thu hút đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực mạnh vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, các dự án phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, có sức lan tỏa, hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế.

* Định hướng trong thời gian tới Long An ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng sau:

- Lĩnh vực công nghiệp, tỉnh xác định trọng tâm là phát triển công nghiệp xanh và bền vững; do đó sẽ ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo: sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học; năng lượng sạch.

- Phát triển các khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng và sân golf đẳng cấp quốc tế. Hình thành 10 trung tâm logistics nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Châu Thành, Cần Đước, Đức Huệ, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường.

- Lĩnh vực nông nghiệp, tập trung thu hút nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái.

Câu 6: Những giải pháp để Long An sớm triển khai quy hoạch này là gì?

Trả lời:

Để Quy hoạch phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nắm rõ định hướng trong quy hoạch; xem đây là yêu cầu để cán bộ, công chức, viên chức phải có tư duy - hành động mới; có động lực làm việc hết sức, hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thứ hai, tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thật cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để chủ động trong thực hiện.

Thứ ba, thực hiện rà soát, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch mang tính chất chuyên ngành kỹ thuật, quy hoạch đô thị, nông thôn để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện và thu hút đầu tư. 

Thứ tư, tỉnh sẽ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổ số trên các lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Tập trung các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Thứ sáu, phát triển kinh tế phải hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển cân đối giữa các ngành, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần; xem con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển; như mục tiêu cuối cùng trong quy hoạch đã đề ra: “Người dân Long An có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”./.

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy – Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

Theo tanan.longan.gov.vn

Nguồn: https://tanan.longan.gov.vn/chien-luoc-quy-hoach-ke-hoach-77081/hoi-dap-quy-hoach-tinh-long-an-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-933871

 

Chia sẻ bài viết