Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 09:49

Hội Liên hiệp Phụ nữ Bến Lức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời duy trì, nâng chất hoạt động nhóm tiết tiệm, tương trợ, tín dụng,… với nguồn vốn luân chuyển trên 7,2 tỉ đồng giúp cho trên 10.800 chị vay vốn phát triển kinh tế. Mặt khác, hội quan tâm thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em, phối hợp các ngành liên quan chăm sóc gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo nhất là vào dịp lễ, tết trị giá trên 230 triệu đồng.

Hội còn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi con tốt”, duy trì sinh hoạt 5 câu lạc bộ, tổ phụ nữ “Nói không với túi Nilon”, tổ phụ nữ “Ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… từng bước làm chuyển biến nhận thức của hội viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, ít con và chấp hành tốt chính sách, pháp luật. 6 tháng đầu năm, Hội cũng đã phát triển trên 200 hội viên, đạt 129% chỉ tiêu.

Trong những tháng cuối năm, các cấp hội phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, xây dựng mô hình làm theo gương Bác, vận động hội viên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng tổ chức hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2015.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết