Tiếng Việt | English

18/05/2024 - 13:52

Hội thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động' năm 2024  

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024.

Đối tượng dự thi là người lao động, an toàn vệ sinh viên, công đoàn viên đang sinh hoạt công đoàn và làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An 

Hội thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức hội thi.

Đồng thời, đề ra biện pháp phòng ngừa TNLĐ, BNN trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu TNLĐ, BNN; từ đó đưa công tác ATVSLĐ trở thành một phong trào rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Đối tượng dự thi là người lao động, an toàn vệ sinh viên, công đoàn viên đang sinh hoạt công đoàn và làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Nhà nước không được tham gia cuộc thi).

Theo đó, nội dung thi tìm hiểu các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Biện pháp phòng ngừa TNLĐ, BNN cho người lao động khi làm việc trong khu vực, vận hành trang thiết bị có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Quyền lợi của người lao động khi được tham gia các lớp nghiệp vụ, huấn luyện về an toàn trong lao động.

Công nhân lao động trên công trình xây dựng

Đường link tham gia cuộc thi:  https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2024-24818-78206 

Hội thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet. Mỗi thí sinh được tham gia 3 lần thi và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 15 phút (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng). Thời gian thi bắt đầu từ 07 giờ, ngày 13/5/2024 đến 17 giờ ngày 10/6/2024./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết