Tiếng Việt | English

18/03/2021 - 15:21

Khánh thành Di tích Đình Tân Chánh và Lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn

Ngày 18/3, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đình Tân Chánh và Lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn. Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Cần Đước, nhân dân địa phương đến dự.

Đại biểu cắt băng khánh thành Di tích lịch sử văn hóa Đình Tân Chánh

Di tích lịch sử văn hóa Đình Tân Chánh và Lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn là thiết chế văn hóa, chứa đựng các giá trị tinh thần về lịch sử văn hóa của Cần Đước, là cơ sở tín ngưỡng dân gian đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tinh thần của nhân dân và chính quyền địa phương. Công trình có kiến trúc cổ gắn liền với quá trình khai hoang, mở đất của cư dân người Việt xưa ở vùng đất phương Nam. Đây là nơi bảo lưu những giá trị truyền thống văn hóa tâm linh ở địa phương, thể hiện qua phần nghi thức lễ hội Kỳ Yên, Hạ Điền, Thượng Điền, Cầu Bông diễn ra hàng năm tại đình.

Hiện nay, Đình Tân Chánh còn đang lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có sắc phong của vua Minh Mạng năm thứ 4 (1823) tặng thưởng công lao cho Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn, người đã có công lao đối với triều đình lúc bấy giờ và khoảng 170 trang văn bản cổ về nội dung liên quan đến lịch sử văn hóa của vùng đất Tân Chánh và huyện Cần Đước trong quá trình khai phá.

Tuy nhiên, trải qua thời gian và nhiều biến cố lịch sử, đình xuống cấp và được UBND huyện trùng tu, tôn tạo. Công trình có diện tích 2.506m2, tổng mức đầu tư trên 5 tỉ đồng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Di tích lịch sử văn hóa Đình Tân Chánh và Lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn có giá trị niên đại, lịch sử, văn hóa, kiến trúc,… đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012. Quần thể di tích này đang được bảo vệ, tôn tạo, phát huy công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học,… góp phần bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống cổ truyền của dân tộc./.

Kim Thoa – Phan Lắm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích