Tiếng Việt | English

19/10/2016 - 04:25

Kiến Tường giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18/10, Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7 nhằm lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý (A1), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng đến dự.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị thông qua các tờ trình, triển khai dự thảo đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường”, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (A1), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Dũng yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, xem xét đầy đủ các tiêu chí nhất là đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ và cán bộ nữ, thể hiện chính kiến của mình trước khi bỏ phiếu tín nhiệm về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng thời đề nghị quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ, nhân sự đưa vào quy hoạch theo quy định; bảo đảm chất lượng, cơ cấu độ tuổi và tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ 7 đã hoàn thành công tác bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết