Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 15:45

Liên đoàn Lao động Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03

Ngày 25/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ (giai đoạn 2010 - 2020).

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Nữ công - Đỗ Hồng Vân (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (bìa trái) trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban Nữ công - Tổng LĐLĐ Việt Nam - Đỗ Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

10 năm qua, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" thật sự là động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nữ CNVCLĐ vừa là người lao động, vừa giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.   

Chủ tịch LĐLĐ Long An - Nguyễn Văn Quí đánh giá, Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đi vào đời sống nữ CNVCLĐ, góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực và ngày càng khẳng định vai trò nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước. Phong trào còn giúp nữ CNVCLĐ thi đua tổ chức, sắp xếp gia đình một cách khoa học theo tiêu chí "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Ghi nhận thành tích thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong hệ thống Công đoàn Long An, dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, bằng khen cho 32 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết