Tiếng Việt | English

19/10/2021 - 14:07

Long An: Đến năm 2025 mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 bảng tin điện tử công cộng

Nhằm hiện đại hóa phương tiện phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn, phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở và nhiệm vụ thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Màn hình LED tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng (ĐTCC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện đầy đủ, đạt kết quả, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn tỉnh hiện có 57 xã, phường, thị trấn đã đầu tư lắp đặt 128 bảng tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân. Hệ thống bảng tin ĐTCC phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần thay đổi diện mạo địa phương theo hướng hiện đại, văn minh và rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân trong tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025: Mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ít nhất 1 bảng tin ĐTCC có kích thước tối thiểu 06m2; mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có ít nhất 1 bảng tin ĐTCC (màn hình LED, màn hình LCD) có kích thước tối thiểu 20m2.

Tất cả các bảng tin ĐTCC phải đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật để kết nối vào hệ thống thông tin nguồn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng, vị trí lập bảng tin ĐTCC là UBND cấp xã, cấp huyện và cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện thì khuyến khích đầu tư xây dựng bảng tin điện tử trước trụ sở, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị

Xây dựng, lắp đặt bảng tin ĐTCC phải được đặt ở các địa điểm đông người qua lại như: công viên, quảng trường, trung tâm thương mại, chợ, khu đô thị, khu dân cư, khu vực cửa khẩu, biên giới,…để người dân dễ nhìn thấy, dễ tìm hiểu các thông tin thiết yếu bằng chữ viết, hình ảnh.

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng, lắp đặt bảng tin ĐTCC phải phù với quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh và các quy hoạch của địa phương. Kiểu dáng, kích thước, các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của bảng tin ĐTCC như độ phân giải, góc nhìn, cường độ sáng, chỉ số chống bụi, chống nước, chỉ số sử dụng năng lượng tiết kiệm,… phải phù hợp với khuôn viên vị trí xây dựng, lắp đặt; đảm bảo để mọi người dễ dàng nhìn thấy, đọc rõ thông tin.

Bảng tin ĐTCC chỉ hiển thị nội dung số dưới dạng chữ viết, hình ảnh, không dùng âm thanh để truyền tải thông tin; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể kết nối với hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở để lấy nội dung hiển thị thông qua Internet hoặc mạng viễn thông.

Đối với bảng tin điện tử thực hiện tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về quảng cáo./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết