Tiếng Việt | English

29/09/2021 - 21:23

Long An phấn đấu đến 15/10 phục hồi hoạt động 30 - 40% doanh nghiệp

Đến ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Long An có 1.203 doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất với 88.996 lao động, bao gồm cả số doanh nghiệp đang hoạt động “3 tại chỗ” trước đây và số doanh nghiệp mới được thẩm định phương án phục hồi sản xuất (tổng lao động trong điều kiện bình thường khi chưa có dịch Covid-19 là 236.574 người).

Long An phấn đấu đến 15/10 phục hồi hoạt động 30 - 40% doanh nghiệp

Hiện nay, tỉnh nỗ lực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo Kế hoạch số 2962/KH-UBND, ngày 13/9/2021 và Công văn số 9108/UBND-KTTC ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đang khẩn trương thẩm định phương án của doanh nghiệp, bảo đảm rút ngắn thời gian trả kết quả, ưu tiên hậu kiểm sau khi doanh nghiệp tổ chức sản xuất; tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đảm bảo yêu cầu về “y tế tại chỗ”.

Hiện tại, doanh nghiệp được sử dụng 50% công nhân có thẻ vàng Covid (được tiêm 1 mũi vắc-xin), tỉnh đang có giải pháp sử dụng được 100%. Mục tiêu đến 15/10 sẽ phục hồi hoạt động khoảng 30 - 40% trong tổng số khoảng 13.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau ngày 15/10, tùy vào diễn biến dịch bệnh, tỉnh cho phép thêm một số doanh nghiệp hoạt động và mở rộng quy mô, công suất của từng doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có 70 - 80% số doanh nghiệp hoạt động lại, phấn đấu đến đầu năm 2022, sẽ đưa tất cả hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết