Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 18:40

Mời độc giả đón đọc loạt bài 'Ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp bền vững’

Ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) để hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại.

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất

Xác định được vấn đề này, Long An đưa ra nhiều giải pháp, chương trình, đề án phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Vì vậy, thời gian qua, Long An đã làm được gì, người dân, doanh nghiệp nhận thức như thế nào? Hiệu quả về KT-XH mà Chương trình Phát triển nông nghiệp ƯDCNC có những điểm nào nổi bật? Và các ngành chức năng sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế ra sao trong tiến trình phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp?

Tất cả được truyền tải qua loạt bài 3 kỳ về ƯDCNC để phát triển nông nghiệp bền vững sẽ được đăng trên số báo in Báo Long An, phát hành ngày thứ 6 (26/5/2023).

Mời quý độc giả đón đọc./.

BLA

Chia sẻ bài viết