Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 05:28

Nguyễn Du là một biểu tượng văn hóa Việt Nam 

 "Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại" là chủ đề của cuộc Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết