Tiếng Việt | English

25/11/2021 - 14:44

Ông Võ Lê Tuấn đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/11, sau gần một ngày làm việc, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, xây dựng xã hội học tập”, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Long An lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Ông Võ Lê Tuấn đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh qua các thời kỳ dự.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham dự của 198 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500.000 hội viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 39 thành viên; Đoàn đại biểu dự Đại hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh gồm 13 thành viên. Ông Võ Lê Tuấn đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. 3 thành viên gồm ông Nguyễn Tứ Linh, Nguyễn Hồng Phúc, Đặng Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh có 5 thành viên gồm ông Lê Quang Diệu làm Trưởng ban. Đại hội thống nhất suy tôn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục giữ vững và phát triển toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổ chức và hội viên tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; phát triển mới 122.000 hội viên, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên gần 500.000 hội viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 39 đại biểu

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp hội vận động 517 tỉ 523 triệu đồng, tăng 195 tỉ 349 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước. Hiện tồn quỹ khuyến học ở các cấp hội trong tỉnh gần 60 tỉ đồng. Việc xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân qua phong trào nuôi heo đất trong 5 năm là 288.151 heo đất, đạt tỷ lệ hơn 72% tổng số gia đình học tập trong tỉnh với tổng số tiền 102 tỉ 892 triệu đồng, đạt hơn 102% kế hoạch.

Ngoài ra, mô hình hủ gạo khuyến học, ngôi nhà khuyến học, cây thanh long khuyến học, cây chanh khuyến học ở các địa phương cũng mang lại hiệu quả,…

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Hội khuyến học tỉnh trao tặng 277 máy tính bảng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo với tổng kinh phí 1 tỉ đồng.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, vận động mạnh thường quân xây dựng các trường học với số tiền 256 tỉ đồng; vận động người dân hiến đất xây dựng trường học,..

Thự hiện xây dựng 4 mô hình học tập trên toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, gia đình học tập đạt hơn 95,2%; dòng học học tập đạt 97,6%; cộng đồng học tập đạt 99,7%; đơn vị học tập đạt hơn 92,5% và hoàn thành trước 2 năm. Năm 2020, thực hiện mô hình “Công dân học tập”, tỉnh chọn 3 đơn vị chỉ đạo điểm gồm thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Cần Đước với hơn 1.100 công dân đăng ký tham gia. Đây là một tiền đề quan trọng giúp nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình “Công dân học tập” trên toàn tỉnh.


Hội Khuyến học tỉnh được Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, những chỉ tiêu quan trọng như kiện toàn tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên mới trong nhiệm kỳ tăng 5%; nuôi heo đất khuyến học đạt tỷ lệ 75% trên tổng số hộ gia đình học tập trong tỉnh; xây dựng 4 mô hình học tập với chất lượng theo tiêu chí nâng cao từng mô hình đạt tỷ lệ 90%; xây dựng mô hình công dân học tập đạt tỷ lệ 50% trên tổng số hộ gia đình học tập trong tỉnh.

Vận động quỹ khuyến học bình quân một người dân mỗi năm đạt 40.000 đồng/người; các cấp hội khuyến học phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành mục tiêu xây dựng cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tiến đến xây dựng cộng đồng học tập cấp huyện, cấp tỉnh;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh khóa IV trong góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Ông đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh khóa mới, ngay sau khi kết thúc đại hội, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, bảo đảm tổ chức ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;…

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Võ Lê Tuấn tặng quà, hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, không tham gia khóa mới

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Võ Lê Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ phấn đấu đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Long An không ngừng phát triển. Các cấp Hội sẽ ra sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết