Tiếng Việt | English

Đã bắt nghi phạm Jeong In Cheol liên quan đến vụ xác người trong vali

Jeong In Cheol, quốc tịch Hàn Quốc, nghi phạm liên quan đến vụ xác người trong vali ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị bắt giữ tại một địa điểm tại địa bàn quận 2.