Tiếng Việt | English

Cần Đước tổ chức 4 phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến

4 phiên tòa hình sự được Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức nhằm từng bước nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của Tòa án theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp xu thế xây dựng Tòa án điện tử.