Tiếng Việt | English

07/05/2016 - 05:33

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Thanh tra Chính phủ. (Nguồn: VGP)

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác năm 2015, quý I​ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ ngành Thanh tra trong thời gian tới.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và quý ​I năm 2016, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 8.080 cuộc thanh tra hành chính và 277.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm gần 120.800 tỷ đồng và 18.430ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.760 tỷ đồng và 7.050ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.839 tập thể; xử lý vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân 12.100 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 72 vụ, 79 đối tượng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 42 vụ, 77 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 47,3 tỷ đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp hơn 451.000 lượt công dân với 223.800 vụ việc.

Qua giải quyết, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 138 tỷ đồng, 166ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.735 người, kiến nghị xử lý hành chính 534 người, chuyển cơ quan điều tra 18 vụ, 10 người.

Bên cạnh những kết quả đó, hoạt động của ngành còn những hạn chế, bất cập: công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương đến nay đã cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu.

Tổ chức và hoạt động thanh tra theo Luật Thanh tra hiện hành còn nhiều bất cập, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý.

Tổ chức thanh tra chưa chặt chẽ, thiếu tính hệ thống, thẩm quyền thanh tra chưa đủ điều kiện để thực thi nhiệm vụ.

Cơ quan thanh tra phụ thuộc nhiều vào Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nên gặp nhiều khó khăn trong chỉ đạo, điều hành.

Về tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết một số nguyên nhân cơ bản là do cơ chế chính sách về vấn đề này còn nhiều hạn chế, nhất là chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của nhân dân như công tác bồi thường, giải phóng khi thu hồi đất.

Cơ chế pháp luật và chất lượng, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nhiều nơi còn hạn chế.

Việc thực hiện mệnh lệnh hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa nghiêm, bên cạnh đó là sự kích động, xúi giục nhân dân đi khiếu kiện của các thế lực xấu.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Thanh tra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động thanh tra có nhiều tiến bộ, xử lý được nhiều vi phạm, góp phần chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tốt hơn; nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai và đang dần đi vào thực tiễn.

Công tác xây dựng ngành Thanh tra được quan tâm, củng cố về mọi mặt; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm, kiến nghị xử lý sau thanh tra chưa đủ nghiêm, chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế; vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được thanh tra, xử lý kịp thời.

Tình hình khiếu nại tố cáo vẫn còn diễn ra căng thẳng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, tỷ lệ giải quyết dứt điểm còn thấp. Công tác phòng chống tham nhũng kết quả đạt được còn khiêm tốn, số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý chưa được nhiều, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành Thanh tra phải tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng và trình độ công tác chuyên môn; tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Thanh tra Chính phủ cần chủ động, kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và trình Chính phủ dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng lưu ýThanh tra Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hoàn thiện, lấy ý kiến, đánh giá của các Bộ ngành, địa phương nhằm đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng trong sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra, cùng các cơ quan chức năng tăng cường giải thích pháp luật cho người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định; đồng thời quá trình giải quyết, kết luận về khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo đúng pháp luật, rõ ràng, tránh tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Trước tình trạng phức tạp, nhiều đối tượng quá khích hoặc bị kích động gây rối tại Trụ sở Tiếp công dân, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân ở Trung ương và địa phương./. 

Xuân Tùng/Vietnam+

Chia sẻ bài viết