Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 17:14

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát một số mô hình sản xuất kinh doanh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát một số mô hình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

 Sáng nay (12/8), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, thị sát một số mô hình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Quỳnh Hải về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Quỳnh Hải đặc biệt chú trọng việc quy hoạch chung, chi tiết, quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, tổ chức công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng, đã huy động hàng trăm nghìn ngày công, đào đắp gần 100.000 m3 đất, đắp bờ vùng, bờ thửa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm mô hình sản xuất hiệu quả tại xã Quỳnh Hải, Thái Bình

Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay là 47,3 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân tự đóng góp và ngày công lao động là 19 tỷ đồng. Quỳnh Hải đang phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong tháng 11/2015.

Biểu dương những kết quả nổi bật của xã Quỳnh Hải trong xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là làm cho người dân nhận thức được đây là sự nghiệp của người dân và chính người dân sẽ được hưởng lợi”.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng đề nghị: Trước mắt từ nay đến cuối năm, xã Quỳnh Hải cố gắng phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, bên cạnh đó, cần chủ động tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hoá đặc sản của địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, các cấp chính quyền xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn nữa, thông qua việc huy động mọi nguồn lực xã hội để việc thực hiện chương trình nông thôn mới thực sự bền vững./.

Văn Hiếu/VOV- Trung tâm Tin

 

Chia sẻ bài viết