Tiếng Việt | English

Việt Nam đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại châu Á-TBD

Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực trong thời gian tới.