Tiếng Việt | English

15/07/2021 - 10:54

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An kiểm tra, thẩm định phương án sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp

UBND tỉnh Long An có Văn bản số 6619/UBND-VHXH ngày 11/7/2021 yêu cầu công ty, doanh nghiệp (gọi tắt là DN) trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ” nhằm ổn định sản xuất và bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thẩm định phương án 3 tại chỗ của doanh nghiệp

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các địa phương nhận được đăng ký từ 260 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp có phương án hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ.

Từ ngày 12 và ngày 13/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư cử 8 đoàn công tác phối hợp UBND các địa phương trong tỉnh kiểm tra thực tế việc xây dựng và thẩm định phương án sản xuất của 84 DN trên địa bàn các huyện: Bến Lức, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa và TP.Tân An.

Qua kiểm tra, có 47 DN đủ điều kiện hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ và được tiếp tục hoạt động. 9 DN sẽ điều chỉnh bổ sung và tổ chức thẩm định lại; 28 DN dừng hoạt động do chưa bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Cụ thể: tại Tân Trụ, có 17 DN gửi phương án 3 tại chỗ. Sở Kế hoạch và Đầu tư kết hợp huyện kiểm tra 17/17 DN. Qua kiểm tra, đoàn làm việc đồng ý cho 13/17 DN hoạt động do bảo đảm điều kiện hoạt động; 4/17 DN chưa được đoàn đồng ý do chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại Bến Lức, có 100 DN gửi phương án 3 tại chỗ. Sở Kế hoạch và Đầu tư kết hợp huyện kiểm tra 21/87 DN. Kết quả, đoàn đồng ý cho 12/21 DN bảo đảm điều kiện hoạt động; không đồng ý: 9/21 DN do chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại Tân An, có 18 DN đăng ký phương án 3 tại chỗ. Đoàn đã kiểm tra 13 doanh nghiệp, đồng ý cho 3 DN hoạt động; 10 DN chưa đáp ứng được yêu cầu.  

Tại Thủ Thừa, có 18 DN đăng ký phương án 3 tại chỗ. Đoàn đã kiểm tra 14 DN, đồng ý cho 8 DN hoạt động; 6 DN dừng hoạt động do chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại Đức Hòa, có 70 DN đăng ký 3 tại chỗ. Đoàn đã kiểm tra 13 DN, đồng ý cho 9 DN hoạt động; 4 DN dừng hoạt động do tổ chức phương án 3 tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại Cần Đước, có 6 DN đăng ký phương án 3 tại chỗ. Đoàn đã kiểm tra 2 DN đều đủ điều kiện hoạt động; 4 DN tiếp tục được kiểm tra.  

Tại Cần Giuộc, có 7 đơn vị gửi phương án 3 tại chỗ. Đoàn đã kiểm tra 4/7 DN, đều chưa đáp ứng được yêu cầu trong phòng, chống dịch. Đoàn yêu cầu các DN lập lại phương án 3 tại chỗ. Sau khi DN hoàn thiện phương án gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Cần Giuộc sẽ tổ chức thẩm định lại.

Bên cạnh đó, sở cũng nhận được đăng ký phương án hoạt động của DN tại các địa phương khác. Tại Kiến Tường có 8 DN đăng ký; Tân Hưng có 3 DN; Tân Thạnh có 11 DN; Thạnh Hóa có 10 DN; Mộc Hóa có 3 DN; Đức Huệ có 1 DN./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích