Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 15:52

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu cùng những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) gắn với việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Long An

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Long An
Xác định việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nắm bắt, định hướng dư luận cho thanh, thiếu niên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, BTV Tỉnh đoàn xây dựng lực lượng nòng cốt thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ gồm 60 thành viên. Đây là những cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng tuyên truyền tốt; am hiểu mạng xã hội, nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; có kỹ năng viết bài phản bác các luận điệu sai trái;… 

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú, ĐVTN là học sinh, sinh viên trong các trường học là thành phần cần được định hướng tư tưởng thường xuyên, nếu không khéo sẽ dễ bị lôi kéo vào các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, BTV Tỉnh đoàn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm học 2019-2020, BTV Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền tại 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các Đoàn trường THPT tổ chức ít nhất 3 buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng bộ địa phương và tuyên truyền pháp luật (Luật An ninh mạng) cho thanh niên, học sinh trong các trường học theo các nội dung, hình thức định hướng của cấp tỉnh. 

Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tham gia sinh hoạt

Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tham gia sinh hoạt định kỳ

Đoàn Thanh niên các cấp thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền miệng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh bằng hình thức học tập trực tuyến theo quí; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, ngày hội thanh niên,...) vào các dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội. 

Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động, phong trào cách mạng: Chương trình Khi tôi 18, Học sinh 3 rèn, Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt, Ba trách nhiệm, Học làm người có ích, Một ngày làm chiến sĩ,… Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh, thiếu niên.

Ngoài ra, nội dung định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thông qua website Tỉnh đoàn, các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh ngày càng phong phú, bổ ích. Đặc biệt, Fanpage Góc nhìn thanh niên Long An đăng tải nhiều nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; nêu gương người tốt, việc tốt, nhất là những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch,… 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII, lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên với khả năng tiếp cận công nghệ không ngừng rèn luyện có đủ kiến thức nhận diện, mạnh dạn phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch trên môi trường mạng./.

Kết Đoàn
 

Chia sẻ bài viết