Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 15:10

Thời gian đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 ngày

 Sáng 29-6, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh đã có báo cáo đáng chú ý về tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, tháng 3- 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp nên đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, về chỉ tiêu khởi sự kinh doanh giảm 5 thủ tục (từ 10 thủ tục xuống còn 5 thủ tục) và giảm thời gian từ 34 ngày xuống còn 17 ngày, trong đó thời gian đăng ký kinh doanh còn 3 ngày, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu (Nghị quyết đặt chỉ tiêu 6 ngày). Theo đó, thời gian khởi sự kinh doanh còn 17 ngày và xếp hạng sẽ cải thiện từ vị trí 109 lên vị trí 37 (tăng 72 bậc), cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 99).

Về chỉ tiêu bảo vệ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư thiểu số theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt, điểm số về bảo vệ nhà đầu tư tăng từ 3.33 điểm lên 6.2 điểm nhờ đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014, và xếp hạng chỉ số này sẽ tăng 105 bậc (từ vị trí 157 lên vị trí 52), đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 như yêu cầu của Nghị quyết.

Về chỉ tiêu nộp thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH), trong năm 2014 và đầu năm 2015, số giờ nộp thuế dự kiến giảm được 380 giờ (từ 537 giờ/năm xuống còn 157 giờ/năm). Tuy vậy, thời gian nộp thuế vẫn chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết và cần tiếp tục giảm thêm 35,5 giờ nữa. Cùng với những cải cách về thuế, quy trình nộp BHXH đã được rút gọn. Thời gian nộp BHXH dự kiến giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm. Mức giảm này còn khoảng cách tương đối xa so với mục tiêu là 49,5 giờ/năm, do đó BHXH cần tiếp tục giảm thêm 185,5 giờ. Tổng thời gian nộp thuế và BHXH dự kiến giảm được 480 giờ và cải thiện 27 bậc, từ vị trí 149 lên vị trí 122. Tuy nhiên, vị trí này vẫn thấp hơn khá nhiều so với trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 67).

Về chỉ tiêu giao dịch thương mại qua biên giới, Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan đã rà soát và sửa đổi một số quy định, chính sách liên quan, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua không chỉ là trách nhiệm của Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan mà còn thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành. Năm 2014, chưa nhiều Bộ chú trọng tới cải thiện thủ tục quản lý chuyên ngành, do vậy chỉ số này chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Tiếp theo những kết quả đạt được trong năm 2014, tháng 3 -2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hai năm 2015-2016. Sau 3 tháng ban hành Nghị quyết 19, kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Cụ thể, Bộ KH-ĐT đề nghị bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh quy định tại 170 Thông tư, Quyết định của các Bộ. Một số Bộ khác đã chủ động triển khai một số hành động cải cách về nội dung thủ tục và phương thức thực hiện quản lý chuyên ngành. Tuy vậy, vẫn còn nhiều nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chuyên ngành cần tập trung triển khai thực hiện và nhất là những vướng mắc trong kiểm dịch hàng xuất khẩu, kiểm định hàng nhập khẩu và khai báo hải quan...

Về cải cách hành chính và công vụ trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, sẽ công bố chỉ số cải cách hành chính trong tháng 7; công bố chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với bộ máy Nhà nước vào tháng 10-2015. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện đề án cải cách chế độ công vụ; tiếp tục triển khai chế độ cải cách tiền lương, BHXH theo kế hoạch đã được đề ra; tiếp tục đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, xây dựng../.

Phan Thảo/SGGPOnline

Chia sẻ bài viết