Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 18:31

Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện

Chiều ngày 27-8-2015, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam cùng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 7-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (HNQT) với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị.

Trong 2 năm qua, quá trình hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng đã có bước chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Đến nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 13 nước và đối tác toàn diện với 11 nước, trong đó có tất cả 5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Đặc biệt, chúng ta đã xử lý hài hòa, cân bằng các mối quan hệ với các nước lớn, nhất là Trung Quốc và Hoa Kỳ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo đảm những lợi ích chiến lược của đất nước. Nước ta đẩy mạnh đối ngoại đa phương theo phương châm ‘‘Chủ động tham gia xây dựng, định hình luật chơi chung’’.

Hội nhập sâu rộng và toàn diện đã tạo được sự đan xen sâu sắc hơn giữa lợi ích của đất nước với lợi ích của các đối tác và lợi ích chung của khu vực và quốc tế. Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ đắc lực cho hội nhập về kinh tế và trong các lĩnh vực khác.

Quá trình đàm phán các FTA, hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEM, tiểu vùng Mê kông, việc vận động công nhận các di sản văn hóa của Việt Nam, hỗ trợ cho hội nhập của địa phương, doanh nghiệp,... đều có sự đóng góp quan trọng từ các hoạt động chính trị-đối ngoại và an ninh-quốc phòng.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp phát biểu về công tác HNQT trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học- công nghệ và giáo dục-đào tạo; hoàn thiện pháp luật Việt Nam phục vụ HNQT; Phòng Thương mại và Công nghiệp phát biểu về sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, các đại biểu nghe báo cáo tham luận của các địa phương: TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An và Đồng Tháp./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết