Tiếng Việt | English

18/05/2021 - 10:26

Triển khai văn bản pháp luật mới

Sáng 18/5, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh để triển khai văn bản pháp luật mới. Tham dự có các báo cáo viên pháp luật, đại diện sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Long An - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn trình bày một số nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, gồm 16 chương và 171 điều. Luật sẽ giúp cơ quan quản lý làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường.

Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày một số nội dung chính của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật có 6 chương và 36 điều.

Ngoài ra, tại hội nghị cũng triển khai những nội dung của các luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú năm 2020; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14;…/.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết