Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 09:51

Các Công Đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

CĐCS Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức ĐH CĐ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Lê Minh Đức; quyền Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh - Nguyễn Thị Bích Hằng đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên CĐ viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành. CĐ Văn phòng UBND tỉnh luôn giữ vững danh hiệu CĐ vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. ĐH đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành.

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Lê Minh Đức biểu dương những kết quả CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã đạt trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ mới tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên CĐ; phát huy tính năng động, sáng tạo của CĐ viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể đoàn viên CĐ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2015-2020./.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa tổ chức Đại hội (ĐH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Sở VH-TT&DL đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên CĐ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và tổ chức nhiều phong trào thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,... góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và đưa CĐCS phát triển ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, CĐ bộ phận đã giới thiệu 68 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và đã kết nạp được 34 đoàn viên CĐ vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 17 nữ; 100% đoàn viên CĐ đăng ký cam kết và thực hiện không vi phạm tệ nạn xã hội; 100% nam đoàn viên CĐ hưởng ứng thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, CĐCS Sở VH-TT&DL quyết tâm phấn đấu có từ 98% trở lên cán bộ, đoàn viên CĐ tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Đảng các cấp và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ; vận động 100% cán bộ, đoàn viên CĐ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,...

ĐH đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Sở VH-TT&DL nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL được bầu giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS. Ngoài ra, ĐH cũng đã bầu 11 đại biểu (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự ĐH CĐ Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Lê Cánh-Lê Ngọc-Hùng Dũng 

Chia sẻ bài viết