Tiếng Việt | English

15/06/2022 - 15:11

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- UBND tỉnh Long An;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Long An;

- Vietcombank Long An, Agribank Long An và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Công ty Điện lực Long An và các đơn vị trực thuộc;

- Các đối tác, khách hàng;

- Thân bằng quyến thuộc, anh em bạn bè thân hữu gần xa; Đã đến viếng, chia buồn và đưa linh cữu Chồng, Cha chúng tôi là ông Đoàn Trí Tri, sinh năm 1942, đã từ trần lúc 13 giờ 55 phút, ngày 09/6/2022 (tức ngày 11 tháng 5 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 81 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ sót kính mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình, con trưởng Đoàn Thái Sơn và các con, cháu đồng cảm tạ!

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cảm tạ