Tiếng Việt | English

22/11/2021 - 08:46

Cần quan tâm chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ

Hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN) thời gian qua phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Nhiều ý kiến kỳ vọng về Hội nghị VH toàn quốc tiếp tục đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động VHVN nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An - Huỳnh Thị Diễm Lệ:

Hoạt động VHVN thời gian qua có nhiều chuyển biến mới. Chất lượng tác phẩm VHVN ngày càng cao, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của người dân. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động VHVN cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội như mê tín dị đoan, lưu hành VH phẩm trái phép. Hội phối hợp các ngành chức năng duy trì các câu lạc bộ đờn ca tài tử, văn nghệ, thơ,… nhằm tập hợp, thu hút chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt, giải trí.

Tôi mong rằng, thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa việc thúc đẩy, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế VH (nhà VH, bảo tàng,...) nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị VH của người dân. Mặt khác, cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình VH, ấp VH nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi ở các khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng đời sống VH, tinh thần cho người dân, nhất là góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc VH dân tộc Việt Nam.

Thầy Huỳnh Văn Hận- Giáo viên Trường TH& THCS Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa):

Cấp trên cần hướng dẫn và tạo điều kiện cho các địa phương thường xuyên phát động phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật và phát triển phong trào VHVN quần chúng ở cơ sở. Cần hình thành hệ thống cộng tác viên sáng tác văn học, thơ văn rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, các chủ đề sáng tác cần mang hơi thở cuộc sống. Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm và cổ vũ, động viên các tác giả không chuyên có những tác phẩm sáng tác ca ngợi, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống VH đặc trưng ở địa phương.

Cần chú trọng giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử - VH địa phương thông qua tờ rơi và thông tin đồ họa Infographic. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện tu bổ, tôn tạo và quảng bá các di tích lịch sử cấp tỉnh mang nét đặc trưng của quê hương với bạn bè gần xa với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn.

Tại các nhà trường, cần xây dựng VH học đường, trường học thân thiện - học sinh tích cực. Duy trì tổ chức sinh hoạt và hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ sở thích sáng tác thơ, văn trong nhà trường. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Đội trong các hoạt động văn nghệ nhà trường, đặc biệt là duy trì thường xuyên các phong trào VH đọc và hình thành thói quen đến thư viện đọc sách trong nhà trường.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ - Hồ Văn Hai:

Tôi mong muốn Hội nghị VH toàn quốc đề ra các phương án giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý hoạt động VHVN. Bộ VH - Thể thao và Du lịch có kế hoạch khảo sát thực trạng các di sản VH để dự trù kinh phí tham mưu Chính phủ bố trí nguồn vốn trùng tu, sửa chữa các di sản VH xuống cấp, xây dựng kế hoạch bảo quản các di sản VH của toàn quốc. Thời gian tới, đề nghị ngành chức năng có biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, chống các hình thức mê tín dị đoan trong các dịp lễ, hội, lợi dụng các dịp lễ, hội để trục lợi bất chính.

Ngoài ra, Hội nghị cần đưa ra các quy định về chức năng, quyền hạn của ban quản lý các khu di tích như nhận hỗ trợ đóng góp tự nguyện người dân, người tham quan du lịch đưa vào quỹ trùng tu các khu di tích; cho phép các ban quản lý khu di tích lịch sử - VH cấp tỉnh trở lên để thùng quỹ tự nguyện để người dân tham quan ủng hộ quỹ trùng tu, sửa chữa các di tích lịch sử - VH, nhưng cần có sự quản lý của ngành chức năng nhằm bảo đảm sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ đúng mục đích, không để xảy ra tiêu cực. Đồng thời, cho phép các ban quản lý đình, chùa, miếu sử dụng nguồn quỹ đóng góp của người dân để sửa chữa, mở rộng khang trang các cơ sở tôn giáo (không thay đổi hiện trạng của đình, chùa, miếu).

Đại đức Thích Hoằng Nghệ (tư thất Minh Châu, xã Phước Vân, huyện Cần Đước):

Người Việt bản tính thật thà, hiền lành, đó là nét đẹp về VH, đạo đức của chúng ta. Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, điều đó có nhiều mặt tốt nhưng cũng có những mặt trái nhất định. Khi chúng ta sử dụng công nghệ không có sự chọn lọc thông tin, sẽ dễ dàng bị kéo theo dư luận, khiến chúng ta mất thời gian, sức khỏe và mất cả giá trị bản thân.

Hội nghị VH toàn quốc với mục đích tạo một mặt trận đồng lòng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là một điều hết sức cần thiết. Tôi hy vọng Hội nghị có thể đánh giá lại những thành tựu VH đã đạt, đưa ra những định hướng cụ thể để gìn giữ, phát huy các giá trị VH truyền thống tốt đẹp của người Việt, đưa con người về với giá trị đạo đức cốt lõi của dân tộc, làm nền tảng xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc./.

Ngọc Mận - Thu Lam (ghi)

Chia sẻ bài viết