Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 08:25

Châu Thành: Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 51,587 tỉ đồng

Từ đầu năm 2019 đến nay, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành đạt 51,587 tỉ đồng, bằng 98,15% so cùng kỳ năm 2018 với 1.491 hộ vay vốn, chủ yếu vào các chương trình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành giải ngân cho các đối tượng tại thị trấn Tầm Vu

Qua đó, nâng tổng số dư nợ cho vay của Phòng Giao dịch lên 214,361 tỉ đồng với 6.759 khách hàng vay; tăng 21,088 tỉ đồng so với đầu năm, tăng trưởng gần 11%, đạt gần 98% kế hoạch năm.

Nhìn chung, 10 tháng qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giải ngân kịp thời các chỉ tiêu vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, có cơ hội làm ăn cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hàng tháng, thực hiện giao dịch tại xã, thị trấn, Ban Lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đều tổ chức họp giao ban với các hội, đoàn thể, các xã, thị trấn, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại phát sinh tại cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu.

Thường xuyên thông tin và tuyên truyền rộng rãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền đến người vay trong việc trả nợ gốc, lãi và trả nợ gốc theo phân kỳ đã quy định.

Tại các cuộc họp giao ban, Ban Lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cũng nhắc nhở các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, quy trình xét duyệt, cho vay đúng đối tượng, phải thường xuyên kiểm tra sau vay vốn nhằm bảo đảm hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích,…/.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết