Tiếng Việt | English

01/07/2023 - 06:27

Công bố quyết định thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TP.Tân An

Ngày 29/6, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lê Thị Khuyên dự.

Các cơ quan Đảng, Đoàn thể nhận quyết định thành lập chi bộ mới

Sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, Thành ủy Tân An giải thể 6 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và thành lập mới 28 chi bộ cơ sở trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về số lượng đảng viên của các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lê Thị Khuyên nhấn mạnh về cơ sở pháp lý, sự cần thiết giải thể và thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, giúp cho các chi bộ Đảng hoạt động có tính chủ động, hiệu quả hơn; từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố mới được thành lập chủ động tiếp cận với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2023 -2025 để làm cơ sở tổ chức và duy trì các hoạt động của Chi bộ. Đặc biệt, các chi bộ mới thành lập cần phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Phương Đài - Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết