Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 11:49

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc vào trưa hôm nay: Ông Trương Văn Biết trúng cử Bí thư Huyện ủy

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (Long An) kết thúc vào trưa ngày 8- 7-2015. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí (khuyết 1), ông Trương Văn Biết được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Thình và ông Đỗ Văn Hải được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí.


Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đại hội thông qua là: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thương mại - dịch vụ; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Trương Văn Biết trả lời phỏng vấn

Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết sau đại hội, huyện sẽ triển khai ngay Nghị quyết của đại hội đến tận cơ sở, mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất, giao thông thủy lợi với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phổ biến sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư cùng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành xây dựng huyện văn hóa, huyện nông thôn mới.

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tiền đề cơ bản, nền tảng để nhân dân Châu Thành tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 tốc độ tăng bình quân 1 năm 10% (theo giá so sánh năm 2010).

- Diện tích gieo trồng hàng năm 6.000ha. Sản lượng lương thực bình quân: 36.000 tấn/năm.

-  Diện tích cây thanh long: 8.000ha. Sản lượng 360.000 tấn/năm.

- Xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

-  Phát triển 410 đảng viên mới.

-  Tổ chức cơ sở đảng hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh: 50%.

-  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh: 90% trở lên;...


Ngọc Lan-Phương Phương
 

 

Chia sẻ bài viết