Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 17:13

Châu Thành: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh đến dự.


Quang cảnh Đại hội


Thiếu nhi tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong 5 năm qua, tình hình KT-XH của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện tốt 3 chương trình trọng điểm: Phát triển nông nghiệp sạch gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng hạ tầng giao thông; đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề, giảm nghèo. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 5/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.


Đoàn Chủ tịch Đại hội


Biểu quyết chương trình Đại hội

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động luôn hướng về cơ sở. Trình độ lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ từ huyện đến các xã, thị trấn được nâng lên rõ rệt. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-7-2015./.

Ngọc Lan - Phương Phương

 

Chia sẻ bài viết