Tiếng Việt | English

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm thời công nghệ

Mô hình Ứng dụng trang Zalo "Thông tin huyện Bến Lức" phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tích cực trong nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân.