Tiếng Việt | English

10/08/2017 - 17:43

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Long An

Ngày 10/8, Đoàn công tác do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) - Thang Thị Hạnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An về việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ (QCDC). Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) - Thang Thị Hạnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ của tỉnh Long An

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả.

Nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo” được tiếp tục duy trì và phát huy tốt: Camera an ninh; ánh sáng văn minh-an ninh xóm ấp; ngày pháp luật; tự quản các tuyến đường giao thông nông thôn và kênh, mương thủy lợi nội đồng; áo trắng học đường và an toàn giao thông;…

Trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở luôn gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, Long An cắt giảm 157 thủ tục hành chính. Tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/10/2016, làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của 9 sở, ngành.

Đối với cấp huyện, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công ở 3 huyện: Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Hòa.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên nêu một số kết quả nổi bật trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ tại Long An thời gian qua

Tại cuộc làm việc, đại biểu kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm các vấn đề: Có cơ chế, chính sách phụ cấp, kinh phí hoạt động cho UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã, nhất là đối với cán bộ ấp, khu phố; đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;…

Bà Thang Thị Hạnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận khéo, QCDC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành liên quan, để trình Trung ương xem xét, giải quyết trong kỳ họp sắp tới./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết