Tiếng Việt | English

06/05/2021 - 08:49

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: Trách nhiệm, hành động vì lợi ích nhân dân

Với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và đất nước, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Từng ĐB đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Hoàn thành xuất sắc trọng trách

Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong các hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giữ mối quan hệ công tác, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tại kỳ họp QH, được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao. Các ĐBQH trong đoàn đã phấn đấu không ngừng, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào sự thành công chung đối với hoạt động của QH và Đoàn ĐBQH tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Theo ông Nọ, để đạt những kết quả trên, trước hết, mỗi ĐBQH đều xác định rõ trách nhiệm trước cử tri, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để thực thi nhiệm vụ của người ĐB. Tiêu biểu như trong công tác xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp 83 dự án luật và 1 nghị quyết trình QH thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung cho biết: “Trong điều kiện hầu hết ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm và không phải ĐBQH nào cũng có đầy đủ kiến thức trên nhiều lĩnh vực mà các dự án luật điều chỉnh nhưng Đoàn ĐBQH tỉnh luôn chủ động mời các chuyên gia, nhà quản lý, luật sư, luật gia và các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể,... cùng tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật. Qua đó, Đoàn đã tập hợp được nhiều nội dung góp ý mang tính khoa học và thực tiễn xã hội, làm cơ sở cho ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp xây dựng luật tại các kỳ họp QH. Nhiều ý kiến trao đổi, góp ý của ĐBQH tỉnh tại các diễn đàn của QH được đánh giá mang tính thực tiễn, có tính khả thi và được tiếp thu để góp phần hoàn chỉnh các dự án luật. Bên cạnh việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, Đoàn ĐBQH tỉnh còn kịp thời tuyên truyền và phổ biến đến nhân dân các nội dung lớn trong chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội”.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại với các cấp, các ngành và doanh nghiệp, cử tri, tổ chức các đợt giám sát, khảo sát thực tiễn theo chủ đề phù hợp với nội dung của từng kỳ họp QH. Trước mỗi kỳ họp QH, định kỳ, Đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình KT-XH và các kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với Trung ương cũng như tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh để kịp thời nắm bắt những nội dung bức xúc từ thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh. Qua đó, các ĐBQH tỉnh chọn lọc nhiều vấn đề, nội dung bổ ích, thiết thực để tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Một trong những điểm nổi bật được Đoàn ĐQBH tỉnh thực hiện là việc thực hiện khảo sát, giám sát. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐQBH tỉnh tổ chức thực hiện 15 chuyên đề giám sát, khảo sát, tập trung một số vấn đề trọng tâm, các vấn đề bức xúc trong công tác quản lý nhà nước, trong đời sống thực tiễn xã hội của người dân. Qua đó, gửi 141 kiến nghị đến QH, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương, được cử tri quan tâm theo dõi và đồng tình, ủng hộ; các cơ quan chịu sự giám sát đã tích cực cộng tác, đáp ứng yêu cầu của cơ quan giám sát.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐQBH tỉnh tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chương trình nghị sự của QH với tinh thần trách nhiệm cao. “Các ĐBQH trong Đoàn tích cực tham gia thảo luận tổ, hội trường, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho QH, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH và xây dựng pháp luật. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh có 269 lượt ĐB tham gia phát biểu thảo luận tại tổ và hội trường về KT-XH, xây dựng pháp luật và những vấn đề quan trọng của đất nước; 35 lượt ĐBQH thực hiện quyền chất vấn bằng văn bản và chất vấn trực tiếp tại hội trường. Nhiều ý kiến của ĐBQH tỉnh đã được QH xem xét, tiếp thu” - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Trương Văn Nọ thông tin.

Đại biểu Quốc hội - Phan Thị Mỹ Dung tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội khóa XIV

Cần tiếp tục đổi mới hoạt động

Theo đánh giá của Đoàn ĐBQH tỉnh, mặc dù hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả nhưng các ĐBQH và tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn thấy còn nhiều mặt tồn tại, chưa được như mong muốn. Như việc tổ chức lấy ý kiến địa phương tham gia vào các dự thảo luật vẫn tập trung chủ yếu vào các cơ quan Nhà nước, ít đối tượng là người dân, doanh nghiệp. Mặc dù có nhiều đổi mới trong giám sát, song số lượng các cuộc giám sát hàng năm do Đoàn tổ chức còn hạn chế, hoạt động giám sát của Đoàn còn thiếu sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chuyên ngành về thanh, kiểm tra đối với các đối tượng chịu sự giám sát do chưa có quy định cụ thể của pháp luật.

Một số kiến nghị sau giám sát chưa được thực hiện, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, cơ chế giám sát và bảo đảm hiệu quả giám sát còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vấn đề bức xúc của cử tri tuy đã được ĐBQH ghi nhận, chuyển đến các cơ quan hữu quan nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để và thông báo kịp thời để cử tri và nhân dân biết.

Một trong những khó khăn lớn là đa số ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm, do tập trung công tác chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐB; tỷ lệ ĐB hoạt động chuyên trách còn thấp, chưa có cơ chế để phát huy tốt hơn hiệu quả hoạt động của ĐB chuyên trách ở địa phương.

Trước thực tế đó, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An - Trương Văn Nọ cho rằng, QH cần tiếp tục nghiên cứu chủ trương giảm ĐBQH hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, tăng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách trong các cơ quan của QH và các đoàn ĐBQH. Đồng thời, cần cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm, tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của ĐBQH, tăng cường sự giám sát của cử tri và nhân dân để đổi mới hoạt động của QH, đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm với cử tri.

“Bên cạnh đó, qua một nhiệm kỳ QH, Chính phủ cũng cần ban hành cơ chế phối hợp và kiểm tra, kiểm soát giữa các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; các kiến nghị qua giám sát của Đoàn ĐBHQ và ĐBQH; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp giải quyết chậm trễ, chưa làm tròn trách nhiệm và phải tăng cường thanh, kiểm tra việc tổ chức thực hiện những kiến nghị của cử tri đã được cam kết, hứa hẹn giải quyết để bảo đảm tính thực thi, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước; khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn để chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu chính đáng và tạo niềm tin của cử tri đối với hệ thống cơ quan Nhà nước” - ông Nọ cho biết thêm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết