Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 20:01

Đức Hòa: Cần cập nhật kịp thời thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử

Ngày 05/8, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Đức Hòa.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị huyện Đức Hòa cần nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra tại cuộc làm việc

Trong quí IV - 2019, UBND huyện Đức Hòa ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020, với 7 lĩnh vực, 36 nhiệm vụ. Đến nay, huyện hoàn thành 29/36 nhiệm vụ, đạt 80,5% kế hoạch.

Theo đó, công tác CCHC của huyện hoạt động ổn định, các hoạt động đều bám sát nội dung của kế hoạch đề ra, tạo được sự tin cậy và độ hài lòng của tổ chức và người dân khi đến liên hệ công tác. Cải cách lề lối, phương thức làm việc theo hướng thuận tiện, phù hợp, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được thực hiện thường xuyên, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đúng quy định; lập, mở sổ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính đầy đủ, giải quyết các TTHC nhanh chóng, kịp thời; tiếp dân ân cần, lịch sự; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức làm việc.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có thực hiện theo kế hoạch hàng năm; nhiều cán bộ tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; chú trọng tuyên truyền trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Tân Mỹ 

Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện cũng gặp một số hạn chế. Cụ thể, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn rất thấp, chưa phát sinh nhiều hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công còn chậm so với quy định. Trong sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, huyện chưa đạt trong phát hành điện tử, chữ ký số, tài khoản sử dụng. 

Công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan ngành dọc thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện liên quan có tiến bộ, nhưng vẫn tồn tại nhiều thiếu sót, ý thức, trách nhiệm giữa các bên chưa cao, còn đùn đẩy trách nhiệm, hồ sơ trên lĩnh vực đất đai còn trễ hạn. Việc luân chuyển hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy giữa các cơ quan không đồng bộ, để kéo dài không xử lý, hồ sơ trễ hạn nhiều, gây phiền hà, phản ánh của người dân.

Diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số đơn vị xã, thị trấn chưa bảo đảm, chưa đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ công việc; trình độ công chức, viên chức một số đơn vị về công nghệ thông tin còn hạn chế,…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị huyện cần quan tâm đến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; chú ý về công tác cải cách thể chế để ban hành văn bản đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, huyện cần chú ý đến việc sử dụng, cập nhật kịp thời TTHC trên Phần mềm Một cửa điện tử; rà soát tài khoản trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt ở cấp xã cần đầu tư máy móc, trang thiết bị, có cán bộ công nghệ thông tin để xử lý các sự cố kỹ thuật kịp thời;...

Trước đó, đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Tân Mỹ và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết