Tiếng Việt | English

28/05/2021 - 19:55

Duy trì “dòng họ học tập” 5 năm liền

Dòng họ Trần của bà Trần Thị Yến, ngụ khu phố Thủ Khoa Thừa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã duy trì danh hiệu “Dòng họ học tập” của huyện 5 năm liền.

Bà Trần Thị Yến (thứ 3, từ phải qua)

Sau khi được triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình Dòng họ học tập, gia đình bà Yến đăng ký thực hiện mô hình “Dòng họ học tập”. Từ năm 2015, dòng họ Trần đã thành lập Ban Khuyến học, Quỹ Khuyến học. Trải qua 4 thế hệ, dòng họ Trần luôn cố gắng vượt qua khó khăn về kinh tế để nuôi con, cháu học hành đến nơi, đến chốn.

Những năm qua, dòng họ Trần có 26 người tốt nghiệp đại học, 6 người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp. Riêng gia đình bà Yến có 4 người con tốt nghiệp các trường đại học: Bách khoa, Kinh tế,… và 2 người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp. Tất cả đều thành đạt và thường xuyên gửi tiền để cùng bà Yến lập ra Quỹ Khuyến học của dòng họ. Mỗi năm, dòng họ Trần trích ra hơn 40 triệu đồng để khen thưởng cho con, cháu học giỏi và tiếp sức học sinh nghèo hiếu học ở địa phương.

Ngoài ra, bà Yến còn trích trên 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Khuyến học của dòng họ đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, như làm cầu, đường giao thông nông thôn.

Mặc dù đã trên 80 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vợ chồng bà Yến vẫn tích cực vận động dòng họ Trần xây dựng “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Xã hội học tập”,... và đóng góp tích cực cho các phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện và thị trấn./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết