Tiếng Việt | English

10/05/2024 - 10:46

Giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Cần Giuộc

Đoàn giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo làm Trưởng đoàn vừa đến huyện Cần Giuộc giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Đào Thị Ngọc Vui tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo phát biểu tại cuộc giám sát

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2024, huyện được tỉnh phân bổ hơn 7 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 3 tỉ đồng, nguồn vốn chi sự nghiệp hơn 4 tỉ đồng. Huyện triển khai, thực hiện công trình đầu tư kết cấu hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang - ven biển tại xã Phước Vĩnh Đông là bê tông đường đê Vĩnh Tân; đồng thời, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở trên địa bàn xã.

Huyện Cần Giuộc thực hiện có hiệu quả dự án đa dạng hóa sinh kế

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Huyện đang lập phương án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông và giảm nghèo về thông tin,… Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đến nay qua rà soát số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 449 hộ, chiếm 0,79%; hộ cận nghèo giảm còn 869 hộ, chiếm 1,52%.

Phát biểu tại cuộc giám sát, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt trong thời gian qua. Ông đề nghị thời gian tới, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo.

Ngoài ra, huyện cần tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo theo kế hoạch; thường xuyên phối hợp các sở, ngành tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết