Tiếng Việt | English

Giúp học sinh, sinh viên yên tâm đến trường

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An luôn tích cực đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo,...