Tiếng Việt | English

28/06/2024 - 08:40

Không bạo lực, gia đình hạnh phúc

Cách đây 23 năm, vào ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg, lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Kể từ đó, Ngày Gia đình Việt Nam trở thành sự kiện đặc biệt khi mọi người cùng hướng về tổ ấm, dành toàn bộ sự quan tâm, chăm sóc và những gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Đây cũng chính là dịp toàn xã hội tôn vinh các giá trị gia đình - tế bào của xã hội. Và năm nay, với chủ đề Gia đinh hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tiếp tục là một ngày đặc biệt, nhắc nhớ mọi thành viên vun đắp yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, cùng nhau gìn giữ và phát huy giá trị gia đình.

Gia đình là chiếc nôi đầu đời, nơi ươm mầm, trao truyền và phát triển những chuẩn mực, những giá trị phẩm chất tốt đẹp của mỗi người, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy của lịch sử, gia đình luôn là tổ ấm giữ gìn, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu như tình thân, tình yêu đôi lứa, quê hương, đất nước, hiếu nghĩa, cần cù trong lao động, bất khuất, kiên cường trong đấu tranh giữ nước,... Gia đình cũng là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH của đất nước.

Qua công tác tuyên truyền, nêu gương, biểu dương, nhân rộng, những giá trị cốt lõi của gia đình được gìn giữ, vun đắp và phát huy. Qua đó làm nền tảng, cơ sở để xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nhân lên tình yêu quê hương, tinh thần “tương thân, tương ái”. Và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm thực sự ý nghĩa, trở thành một sự kiện văn hóa - xã hội đặc biệt, có sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn cao đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, hệ giá trị của gia đình Việt Nam đã và đang có những biến đổi. Do ảnh hưởng, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lối sống thực dụng đề cao giá trị vật chất, “thành trì” gia đình đang bị tấn công bởi thiếu chất keo tình thương yêu, bạo hành len lỏi vào các gia đình, là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ở một số gia đình, tranh chấp, thưa kiện, bạo hành xảy ra do những bất hòa, mâu thuẫn. Mê tín, cờ bạc, sử dụng ma túy cũng khiến nhiều gia đình tan vỡ, trẻ em và người già thiếu người chăm sóc, phụng dưỡng,...

Chính vì vậy, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 luôn gắn với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024 là một minh chứng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 cũng hướng tới mục tiêu chung là “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Một trong những môi trường giáo dục, hình thành nhân cách tốt cho con người Việt Nam phù hợp với những định hướng phát triển trên chính là gia đình. Và gia đình thật sự no ấm, tiến bộ, hạnh phúc khi không có bóng dáng của bạo lực.

Phòng, chống bạo lực gia đình phải thực hiện ngay từ trong gia đình. Bên cạnh đó, phòng, chống bạo lực gia đình còn phải đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội trong tuyên truyền, phổ biến các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, các mô hình gia đình văn hóa.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, mỗi cá nhân và gia đình hãy chung sức, đồng lòng hành động vì một xã hội không có bạo lực gia đình, góp phần quan trọng xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Bạo lực gia đình tại Việt Nam gây thiệt hại khoảng 1,78% GDP mỗi năm

Bạo lực gia đình tại Việt Nam gây thiệt hại khoảng 1,78% GDP mỗi năm 

Ở Việt Nam, bạo lực gia đình đã làm tổn hại tinh thần, ảnh hưởng tới kinh tế và năng suất lao động, ước tính gây thiệt hại khoảng 1,78% GDP mỗi năm.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết